Influencer Marketing Agency in Vietnam

7SAT là công ty chuyên về lĩnh vực Influencer Marketing tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm tư vấn, hỗ trợ, vận hành và tối ưu hoá cho từng chiến dịch Influencer Marketing cho các nhãn hàng thông qua Platform và Big Data.